Sastanak udruženja – prijem novih članica

Na sastanku održanom 28.08.18 Udruženju žena SPES je pristupilo 5 novih članica. Uz dobrodošlicu i prijatnu zakusku razradjeni su dalji planovi aktivnosti. Pored živopisnog druženja i interesantnih putovanja, planirani su i projekti koji će pomoći velikom broju žena da počnu samostalan posao ili karijeru.