Prvi “ donatorski fruštuk”, podrška ekonomskom osnaživanju žena na selu

Pod sloganom “ Jaka žena –snažno selo” održan je prvi donatorski fruštuk u holu zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu,  na kojem su žene iz 15 vojvođanskih udruženja predstavile svoje rukotvorine I proizvode.

Na ovaj način je ujedno obeležen I Međunarodni dan seoskih žena.

Događaju su pored učesnica , prisustvovale I društveno odgovorne organizacije, članovi Pokrajinske vlade, predstavnici ambasada, lokalnih samouprava, turističkih agencija,  i donatori.

Potencijalnim donatorima I predstavnicima Pokrajinske Vlade prikazan je promotivni film svih 15 udruženja žena, na osnovu kojeg su se svi prisutni  upoznali sa radom svih udruženja ali uvideli koji su to ključni problemi koji muče sva ova udruženja I na koji način im se može pomoći.

Projekat “Jaka žena, snažno selo” pokrenula je pokrajinska organizacija za poslovnu standardizaciju I sertifikaciju, BSC I kako ističe dirtektorka ovog centra Marija Vujakovic, njen cilj je da se primenom savremenih znanja I modernih tehnologijapoboljsa ekonomski položaj udruženja žena sa teritorije Vojvodine.

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma I telekomunikacije Tatjana Matić, saopštila je da će to ministarstvo I dalje pružati podršku programima za društveno I ekonomsko osnaživanje žena na selu.

 Udruženje Spes se odazvalo pozivu, prisustvovali smo događaju, I udruženju žena “ Belo blato”, donirali smo plastenik koji im je neophodan za rasad cveća.

Radujemo se  saznanju da se sve više obraća pažnja na status I položaj žena na selu, I iskreno verujemo da će naše Udruženje I u budućnosti biti u prilici da prisustvuje mnogim događajima  u ulozi donatora.