Jelena Janjić

Jelena (28 godina) ima završeni master iz Meteorologije sa Fakulteta za Fiziku, Univerziteta u Beogradu. Pohađala je doktorske studije iz Okeanografije na University College Dublin u Republici Irskoj gde je bila primalac Science Foundation Ireland stipendije.

Tokom doktorskih studija, bila je takođe asistent u nastavi na mnogobrojnim predmetima u oblastima matematike i fizike. Više o njenom obrazovanju i postignućima možete saznati na njenoj LinkedIn i ResearchGate stranici.

Uživa da putuje, da čita knjige i da uči strane jezike.