Ivana Zdravković

Rođena 22. juna 1952.godine u Beogradu. Živela u Americi i Italiji. Udovica, sa dvoje dece i dvoje unučadi.

Srednju školu završila u Beogradu. Diplomirala na univerzitetu u Ženevi, odsek za međunarodne odnose.

Govori engeski, italijanski, francuski i češki.

Aktivista u Crvenom krstu preko 40 godina, konsultant u Ujedinjenim Nacijama, aktivista fonda Save the Children (Spasimo decu, prim prev), aktivni član i član upravnog odbora Međunarodnog kluba žena (IWC, prim prev), donor i humanitarac.

Volonter i prikupljač sredstava na mnogim projektima Rotari kluba. Predsednik Rotari kluba Beogradu u periodu od 2014. do 2015.godine. Učesnik na 3 radionice koje je Rotari klub organizovao u Beogradu, Iskiji (Italija), Sankt Peterburgu (Rusija). Učesnik na konferencijama u organizaciji Rotari kluba u Lisabonu (Portugal), Solunu (Grčka), Kluž (Rumunija).

Aktivni učesnik mnogih projekata i aktivnosti.

Cilj i misija: promocija i podrška ženama unutar Rotari kluba. Želja m je da postanem međunarodni glasnogovornik u ime Rotari kluba, kao i da se fokusiram na implementaciju mira i rezolucije za rešavanje konflikata širom sveta, posebno unutar moje zemlje i zemalja Balkanske regije.