Ivana Bučkić

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u sklopu Beogradskog Univerziteta na odseku za bankarstvo, finansije i osiguranje.

Više od 15 godina radi u bankarskom sektoru na kreditiranju privrede, prvenstveno malih i srednjih preduzeća. Redovan je predavač MNG centra ‒ Menadžment ljudskih resursa, a takođe, više godina je držala predavanja za TAZ organizaciju, Art of Business i Paragraf Lex, čiji je i autor.

Bavi se i in-house treninzima, tako da su seminari tailor-made, odnosno u potpunosti prilagođeni potrebama polaznika. U pitanju su seminari stručnog sadržaja i odnose se na temu naplate potraživanja, obezbeđenja potraživanja, registrovanja i naplate menice, garancija, razne vrste finansiranja i prodaje.

Višegodišnjim iskustvom u radu sa strankama, razvila je veštine i znanja koja joj omogućuju da radi konsultacije u vezi sa pokretanjem firmi, postavljanjem i promenom organizacione šeme, kao i restruktuiranjem firme i njenih obaveza.

Ima zvanje i licencu za obavljanje poslova Portfolio Menadžera.
Kada želi da uzme predah od finansijskog sveta, Ivana voli da kroz putovanja upoznaje druge narode i kulture.