Gordana Savić

Maternji jezik: Srpski

Strani jezici: Engleski 

Nivoi: A1 i A2: Osnovna upotreba jezika – B1 i B2: Samostalna upotreba jezika – C1 i C2: Napredna upotreba jezika

Komunikacione veštine:

​Dobre komunikacione veštine su stečene tokom TOT obuke za trenere i realizacije menadžerskih, konsultantskih i trenerskih poslova. Do sada u timu ili samostalno učestvovala u kreiranju i realizaciji preko 100 treninga seminara i radionica.

Organizacione / upravljačke veštine

Liderske, organizacione i upravljačke veštine – stečene u radu sa saradnicima u udruženju i članovima projektnih timova i u realizaciji preko 40 projekata. Dobro upravljanje resursima (vreme, ljudi, novac, oprema), mentorske i trenerske veštine u oblasti razvoja civilnog društva i ljudskih prava.

Članstva u udruženjima
Članica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Užice od 2017.g.
Koordinator tima za realizaciju projekta “Lokalni mehanizmi za ekonomsko osnaživanje seoskih žena“ koji grad Užice realizuje u okviru programa „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti “ finasijski podržan od UN WOMEN i DEU.
Članica Tima grada Užica u realizaciji projekta“ RECOV: RETHINKING COLLABORATIVE VALUES FOR PUBLIC SERVICES“ – program Evropa za građane i građanke.
Predstavnica OCD u Socioekonomskom savetu grada Užica.

Publikacije
LAP za ravnopravnost polova 2018 -2021.g
LAP za zapošljavanje grad Užice

Kursevi
Izrada biznis plana – Fakultet organizacionih nauka.
Participativno ispitivanje potreba u zajednici – UMCOR.
Metoda Open space – UMCOR, IRD .
Metoda grupne facilitacije – UMCOR, IRD.
Izgradnja i razumevanje partnerstava – značaj komunikacjie i informisanja za kvaliteno partnerstvo – Birks Sinclair & Associates Ltd.

Projekti
Oktobar 2017 – septembar 2018 – kordinator Međusektorskom saradnjom do zapošljavanja mladih – TIM SIPRU i Švajcarska agencija za obnovu irazvoj- partneri TV 5 Užice, Ekonomska škola Užice, Mark doo Bela Zemlja.
Jul 2015- jun 2016 – kordinator projekta Održivo socijalno stanovawe u gradu Užicu – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i SDC. partner Grad Užice.
Novembar 2014 – mart 2015. korduinator projekta “ Partnerstvom do posla za mlade“ – Ministarstvo omladine i sporta. Partner TV 5 Užice, Jedeinstvo doo Sevojno, Kancelarija za mlade Sevojno.
Januar 2014 – jul 2014. kordinator projekta “ Građani u fokusu“ -USAID. Participacija OCD u kreiranju lokalnih politika.
Decembar 2010- decembar 2011 kordinator projekta Socijalna inkluzija u praksi – DEU
April 2009 – projekat „Na putu ka fiskalnoj transparentnosti“ članica tima za Nadzor javnih nabavki na lokalnom nivou- Fond za otvoreno družtvo –
Decembar 2008 – kordinator projekta Građani u akciji protiv mobinga – Delegacija EU u Beogradu EIDHR program
Jul 2007 – avgust 2008 – koordinatorka projekta Mobing izgradnja mreže prve generacije organizacja u Srbiji – Institut za ordžive zajednice i USAID
Oktobar 2007- oktobar 2008 – Monitor – konsultant u procesu izrade i implementacije Nacionalne strategije za mlade – Ministarstvo omladine i sporta
2006 – 2008 -Kordinatorka projekta Nadzor opštinskih budžeta -Fond za otvoreno društvo
Oktobar 2006 – JUP – koordinatorka za programsku liniju A u okviru programa Implementacija Strategije za smanjenje siromaštva – Lokalne inicijative Tima podpredsednice Vlade za PRSP.
Jun – 2006 – maj 2007 – monitor na realizaciji projekata za osobe sa invaliditetom koje finansira Ministarrstvo ta rad, zapošljavanje i socijalna pitanja preko Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom