Danijela Ljubojević

Rođena je 17. 6. 1979. godine u Nišu. Nastavnica engleskog jezika na Univerzitetu Metropolitan i OŠ „Miroslav Antić“ u Beogradu. Doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru metodika nastave stranih jezika. Od 2017. angažovana je kao savetnik – spoljni saradnik za predmetni nadzor u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Mama troje dece.